Trwa otwarty nabór na Seminarium doktoranckie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Oferta Seminarium jest skierowana do osób pragnących poświęcić się nauce i pracy w instytucjach naukowych w obszarze mediów i komunikowania społecznego, pracujących oraz planujących karierę zawodową w obszarze nowych mediów, public relations oraz komunikowania, zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji w tym zakresie.

Wśród słuchaczy Seminarium doktoranckiego WSIiZ znajdują się osoby tuż po studiach a także pracownicy z nawet kilkunastoletnim stażem, między innymi specjaliści do spraw mediów i internetu, nauczyciele, psycholodzy oraz rzecznicy prasowi.

Praca nad doktoratem to szansa na rozwój naukowy – podkreśla kierownik Seminarium dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ i dodaje: W lipcu tego roku decyzją Ministra Edukacji i Nauki w wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej przeprowadzonej za lata 2017-2021 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach kategorię A. Dla tej dyscypliny to najwyższa przyznana w tym roku kategoria, otrzymały ją tylko nieliczne uczelnie. Kategoria A pozwala nam już nie tylko na nadawanie stopnia doktora, ale również doktora habilitowanego.

Kształcenie w Seminarium doktoranckim odbywa się w trybie eksternistycznym, zajęcia prowadzone są raz w miesiącu, a konsultacje z opiekunem naukowym oraz promotorem realizowane są także w trybie zdalnym.

Szczegóły dotyczące rekrutacji i toku studiów w Seminarium doktoranckim znajdują się TUTAJ.
Komunikat o wynikach ewaluacji działalności naukowej WSIiZ przez MEiN znajduje się TUTAJ.