Prof. dr hab. Andrzej Głowacki został powołany na stanowisko konsultanta w Centrum Edukacji Artystycznej. CEA to jednostka budżetowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawująca nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami artystycznymi oraz placówkami zapewniającymi opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych.

Konsultanci są powoływani do różnych typów szkół (średnie szkolnictwo artystyczne) w zależności od nauczanych specjalności:

  • nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących lub inne stanowiska pedagogiczne,
  • nauczyciele szkół muzycznych,
  • nauczyciele szkół plastycznych,
  • nauczyciele szkół baletowych.

Jako pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania zostałem powołany do prowadzenia konsultacji w specjalności grafika komputerowa i produkcja multimedialna, aby pomóc stwarzać nowe kierunki w szkolnictwie średnim przy takim profilu edukacji. Moja osoba w gronie konsultantów Centrum Edukacji Artystycznej znalazła się po licznych wystąpieniach na Ogólnopolskich Punktach Konsultacyjnych dla Szkół Plastycznych oraz seminariach organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej. Prowadziłem tam wystąpienia na tematy: >>Kształcimy czy zniekształcamy<< oraz  >>Wpływ nowych technologii i nauczanie dla potrzeb przemysłów kreatywnych<<“.

Prof. dr hab. Andrzej Głowacki to Kierownik Zakładu Grafiki Komputerowej WSIiZ. Profesor jest autorem wielu publikacji naukowych dotyczących zagadnień takich jak: popularyzacja nauki i sztuki, transhumanizm, rzeczywistość rozszerzona, cyberprzestrzeń, sztuka użytkowa, architektura wnętrz, design, komunikacja wizualna, dziennikarstwo, literatura elektroniczna. W latach 2016 – 2019 był członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) – Komisja ds. sztuk projektowych. W latach 2011 – 2014 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2000 roku został odznaczony Medalem Edukacji Naukowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi.