Prof. Andrew Schumann i prof. Jerzy Król z Katedry Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego wzięli udział w konferencji WorldCIST’23 – The 2023 World Conference on Information Systems and Technologies, która odbyła się w Pizie we Włoszech w dniach 4-6 kwietnia br. 

Podczas konferencji WorldCIST’23 – The 2023 World Conference on Information Systems and Technologies profesorowie przedstawili dwa artykuły:

  • „Turing Machines as Conscious Computing Machines” (Jerzy Król, Andrew Schumann);
  • „Modelling the Drift of Social Media Posts” (Henryka Czyż, Andrew Schumann, Arkadiusz Gaweł).

W pierwszym artykule zostały rozpatrzone pewne uniwersalne cechy maszyn Turinga (TM) jako działające w nieustannie zmieniającym się środowisku, które mają nagły i wysoce losowy wpływ na same TM. TM dostosowuje się i asymiluje zmienione środowisko i wykonuje jego obliczenia funkcjonowania w nowych warunkach. To zasadniczo przekracza Obliczalność Turinga względem bazowego modelu ZFC. W artykule została również podjęta próba w kierunku społecznych TM, znajdując sposób w jaki TM mogą się grupować i współpracować.

W drugim artykule zaproponowano teorię, która pozwala dokładnie scharakteryzować fale informacyjne w sieciach społecznościowych, takich jak Twitter. Teoria ta jest ekstrapolacją teorii matematycznej, która bada cząstki dryftu w polu akustycznym. Zauważono, że każdy wpis na Twitterze można uznać za cząstkę, a jej promień to liczba obserwujących autora wpisu. Następnie liczbę polubień i retweetów tego wpisu można uznać za dryft tej cząstki. W takiej interpretacji zachowują się wpisy na Twitterze jak cząstki w polu akustycznym. W szczególności, jeśli autor wpisu ma nie więcej niż 15 000 obserwujących, zachowanie to charakteryzuje się jako dryft radiacyjny w polu akustycznym, a jeśli więcej niż 15 000 – jako dryf lepkościowy. Opierając się na tym zachowaniu cząstek (wpisów na Twitterze), można matematycznie zrekonstruować odpowiednią falę informacyjną.

Dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ jest kierownikiem Katedry Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego, doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół logiki, sztucznej inteligencji, informatyki oraz historii filozofii i historii religii. Naczelny redaktor czasopisma Studia Humana

Dr hab. Jerzy Król, prof. WSIiZ jest profesorem WSIiZ w Katedrze Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego. Doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Mat. Fiz. Chem., rok 2014), doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Mat. Fiz. Chem., rok 2005), magister nauk matematycznych w dziedzinie matematyka (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Mat. Fiz. Chem., rok 1988). Jego zainteresowania naukowe obejmują szerokie spektrum od podstaw matematyki i fizyki, poprzez fundamentalne związki między teorią kategorii, teorią mnogości czy teorią modeli, po geometrię i topologię różniczkową przestrzeni wymiarów 3 i 4 i podstawy fizyki.