Kapituła siedemnastej edycji plebiscytu „Student Roku” wyłoniła laureatów konkursu w sześciu kategoriach: Sympatyk WSIiZ, Lider, Artysta, Sportowiec, Społecznik oraz Naukowiec.

Komisja konkursowa w składzie: dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ – Przewodniczący Kapituły XVII edycji plebiscytu Student Roku oraz członkowie kapituły: dr Łukasz Błąd, mgr Damian Liśkiewicz, mgr Małgorzata Sokół, mgr Monika Ślepecka, inż. Joanna Kościółko i Konrad Laskowski, wybrała i nagrodziła najlepszych studentów. Laureatami plebiscytu Student Roku 2021 zostali:

Kategoria I: Sympatyk WSIiZ
Nikola Stelmach / Pielęgniarstwo
Wyróżnienie otrzymali: Anna Misiarz (Kosmetologia) oraz Dymytro Shcherbak (Zarządzanie). 

Kategoria II: Lider
Mateusz Paściak / Informatyka

Kategoria III: Artysta
Jakub Głogowsk
i / Grafika komputerowa i produkcja multimedialna 

Kategoria IV: Sportowiec
Marta Mysko / Zarządzanie
Wyróżnienie otrzymał Bartosz Golesz (Fizjoterapia).

Kategoria V: Społecznik
Yaryna Kysil
/ Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wyróżnienie otrzymała Wiktoria Kowal (Psychologia w zarządzaniu).

Kategoria VI: Naukowiec
Monika Szczepanik / Kosmetologia
Anna Lichtarska / Kosmetologia 
Wyróżnienie otrzymał Mateusz Roman (Logistyka).

Plebiscyt Student Roku 2021 organizowany jest przez Samorząd Studencki WSIiZ, a cenne nagrody rzeczowe sfinansowane zostały przez Uczelnię. Celem plebiscytu corocznie jest promowanie oraz nagradzanie aktywnych studentów, którzy pozytywnie wyróżniają się na tle innych w obszarach ujętych kategoriami konkursu. W podsumowaniu XVII edycji padł rekord w liczbie laureatów, ponieważ z uwagi na bardzo mocne sylwetki kandydatów wytypowano aż 7 zwycięzców oraz przyznano 5 wyróżnień. Studenci zgłaszani byli do konkursu przez całe środowisko akademickie: wykładowców, pracowników uczelni, opiekunów grup wykładowych, starostów roku oraz innych studentów – mówi mgr Małgorzata Sokół, opiekun Samorządu Studenckiego.