W czwartek 19 listopada 2020 r. Rada Naukowa Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego nadała Pani Patrycji Longawie stopień doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Dr Patrycja Longawa otrzymała stopień naukowy z wyróżnieniem za przygotowanie “Plakatów społecznych poruszających problem uzależnień”. 

Dr Patrycja Longawa jest Asystentką w Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej w zakładzie Grafiki komputerowej i produkcji multimedialnej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół grafiki komputerowej, grafiki, plakatu i ilustracji. Publikowała prace w około 60 branżowych wydawnictwach, katalogach konkursowych i powystawowych oraz podręczniku szkolnym. Dr Longawa także prezentowała swoje prace na kilkunastu wystawach indywidualnych. Zdobyła 46 nagród, wyróżnień, stypendiów oraz nominacji w kraju i za granicą m.in. nagroda (a tym samym znalezienie się wśród zwycięzców) w konkursie Golden Bee w Rosji (2020 r.) w kategorii POSTER UNLIMITED. Golden Bee to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów plakatowych na świecie.