Pani magister Olesia Iefremova z Katedry Zarządzania w dniach 6.11-9.11 wzięła udział w seminarium międzynarodowym „Workshop on Air Transport and Regional Development” oraz międzynarodowej konferencji naukowej 7th European Aviation Conference, które odbyły się w Atenach, Grecja.

Międzynarodowe seminarium „Workshop on Air Transport and Regional Development (ATARD): Air Transport, Tourism, Connectivity and Regional Development” jest kontynuacją uczestnictwa Pani Iefremovej w projekcie ATARD finansowanego z Cost Action TU1408. Tym razem tematem spotkania był transport lotniczy, turystyka, łączność i rozwój regionalny.
Po seminarium Pani Iefremova wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej 7th European Aviation Conference: Ownership and Privatization of Airports, Airlines and Air Traffic Control: Getting it Right, która jest wyjątkowym wydarzeniem cyklicznym w branży lotniczej, pozwalającym na spotkanie świata nauki i biznesu w celu wspólnego rozwiązywania problemów. W tym roku tematem przewodnim była prywatyzacja lotnisk, linii lotniczych oraz kontroli ruchu lotniczego. Ciekawą częścią spotkania był panel poświęcony bezzałogowym statkom powietrznym (dronom) i ich wpływie na lotnictwo cywilne.
Prelegenci uczestniczący w konferencji są ekspertami w zarządzaniu lotnictwem z całego świata (Anne Graham, Westminster University; Nicole Adler, The Hebrew University of Jerusalem; Brian Pearce, IATA; Peter Forsyth, Monash; Hans-Martin Niemeier, University of Applied Sciences of Bremen; Jeff Shane, General Counsel IATA; Michael Stanton-Geddes, ACI).

Seminarium oraz konferencja były świetną możliwością nawiązania kontaktów, spotkania się z wiodącymi naukowcami i praktykami lotnictwa oraz zapoznania się z ambitnymi badaniami z branży lotniczej z całego świata.