Indeksy prestiżowych uczelni, cenne nagrody rzeczowe, staże w ogólnopolskich redakcjach i tytuł laureata olimpiady interdyscyplinarnej – między innymi takie wyróżnienia czekają na zwycięzców tegorocznej Olimpiady Wiedzy o Mediach organizowanej przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Uczniowie szkół średnich, już tylko do 16 października mogą przesyłać zgłoszenia elektroniczne do I etapu. Następnie do 13 listopada każdy chętny musi przygotować esej, film, fotokast lub fotoreportaż. Setka najlepszych osób zostanie zakwalifikowana do kolejnego etapu, gdzie sprawdzana będzie wiedza z tytułowej dziedziny. Po teście dziesiątka najlepszych licealistów pojedzie reprezentować podkarpackie szkoły średnie na etapie centralnym. Tutaj na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez firmę Sony oraz 48 indeksów na najlepszych polskich uczelniach.

Tegoroczna edycja organizowana jest przez 16 wiodących ośrodków akademickich. Patronat nad wydarzeniem objęły m.in. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Wszystkie informacje oraz regulamin Olimpiady można znaleźć na stronie: kwm.wsiz.edu.pl