Jak wynika z raportów o edukacji finansowej istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów o najwyższych kompetencjach z zakresu ekonomii, finansów i bankowości. Kwalifikacje takie zapewnią nowe anglojęzyczne studia Finance & Accounting (F&A) wprowadzone przez WSIiZ.

– Mimo szerokiej oferty edukacyjnej w obszarach: ekonomii, finansów, bankowości i ubezpieczeń, raporty i opracowania poświęcone edukacji finansowej wykazują wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów o najwyższych kompetencjach z tych obszarów. Kluczowa jest jakość oferty edukacyjnej i jej nowatorska formuła dopasowana do potrzeb rynku. Przedmioty finansowe nie mogą być traktowane jako dodatek na kierunkach ekonomicznych. Oczekiwania rynku i studentów są dużo większe – zauważa dr Tomasz Skica, dyrektor Instytutu Badań i Analiz Finansowych, działającego przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

Młodzi ludzie świadomi wyzwań, jakie stawia przed nimi rynek pracy, oczekują studiów ściśle związanych z finansami, gdyż tylko one mogą zagwarantować im przewagę konkurencyjną nad absolwentami kierunków ekonomicznych, wykształconymi w tradycyjny, ogólnoakademicki sposób.

 

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Instytut Badań i Analiz Finansowych (IBAF) działający przy WSIiZ przygotował anglojęzyczne studia I-go stopnia Finance & Accounting (F&A), skierowane do elitarnej grupy studentów zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy finansowej i szerokiej wiedzy na temat współczesnego biznesu – podkreśla dr Tomasz Skica.

 

Młodzi ludzie są świadomi potencjału wynikającego z gruntownego przygotowania w zakresie finansów, a część z nich zaczyna budować kompetencje finansowe już w szkole średniej. Do tak ambitnych i świadomych kandydatów kierowane są studia F&A.

 

– F&A to kierunek zgodny z formułą CIMA, upatrującą w absolwentach studiów finansowych kreatorów rzeczywistości gospodarczej, osób kompleksowo wykształconych i przygotowanych do rywalizacji w świecie finansów, bankowości i ubezpieczeń – mówi dyrektor IBAF.

 

Zajęcia dydaktyczne na kierunku F&A skutecznie łączą wiedzę teoretyczną z praktyką biznesową i wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych (Laboratorium Finansowe, gry o tematyce finansowej, warsztaty wykorzystujące arkusz kalkulacyjny Excel, zajęcia case study i platforma blackboard). Są to więc studia na miarę aktualnych potrzeb rynku, zaspokajające nawet wysokie oczekiwania absolwentów i ich pracodawców. Mogą skutecznie rywalizować z wiodącymi ośrodkami akademickimi w kraju, a dzięki formule anglojęzycznej, wzbogaconej wsparciem międzynarodowych instytucji partnerskich, mają szansę skutecznie zaznaczyć się także poza Polską.

 

Charakter praktyczny kierunku gwarantują liczne porozumienia o współpracy podpisane przez IBAF m.in. z: TMS Brokers, Pracownią Gier Szkoleniowych, Fibo Coach, StockWatch, NobleMarkets, TopSim. Powiązanie kapitału intelektualnego z atrakcyjną formułą i wykorzystaniem nowoczesnych, praktycznych rozwiązań edukacyjnych czynią kierunek Finance & Accounting bardzo konkurencyjnym na polskim rynku edukacyjnym.