Dr Iwona Leonowicz-Bukała z Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej WSIiZ i dr Kamil Łuczaj (Uniwersytet Łódzki) uczestniczyli w największym socjologicznym wydarzeniu naukowym ostatnich czterech lat – XX Światowym Kongresie Socjologii, jaki odbył się Australii.

Badacze wspólnie przedstawili referat pod tytułem „The Well-Being of a Host, Well-being of a Guest. the Micro-Dynamics of Host-Guest Relations in Polish Homes after 24.02.2022”, zaś w trakcie indywidualnej prezentacji dr Iwona Leonowicz-Bukała przedstawiła również referat pt. „The Role of Smartphones in Maintaining Contact with the World Left behind. the Case of Young Ukrainian Refugees in Poland”. Oba wystąpienia wywołały żywą dyskusję wśród licznie zgromadzonych dyskutantów.

Losy uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy stały się wciągu ostatniego roku jednym z najczęściej podejmowanych tematów przez wielu badaczy migracji, stąd temat ten poruszany był podczas kongresu wielokrotnie – poświęcono mu nawet specjalną sesję plenerową. Wystąpienia dr Iwony Leonowicz-Bukała i dr Kamila Łuczaja są pokłosiem projektu poświęconemu Ukraińcom_kom, którzy zamieszkiwali w polskich domach w pierwszych miesiącach po wybuchu wojny. Grant zatytułowany Doświadczenia przyjmowania ukraińskich uchodźców we własnym domu. Socjologiczna analiza fenomenu polskiej gościnności” uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu Granty Interwencyjne.

Światowy Kongres Socjologii organizowany jest co 4 lata w różnych krajach przez International Sociological Association. W tym roku odbył się na przełomie czerwca i lipca w Melbourne, w australijskim stanie Victoria. Zgromadził blisko 2000 uczestników z ośrodków naukowych całego świata, z w tym kilkudziesięciu socjologów z Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoch, Indonezji, Indii, Republiki Południowej Afryki i wielu innych. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 23.06-1.07.2023, kolejna edycja odbędzie się w 2027 r. w Seulu.

Nr umowy BPN/GIN/2022/1/00106/U/00001.