Blisko stu cudzoziemców przystąpi do ministerialnego egzaminu z języka polskiego jako obcego organizowanego przez Centrum Kultury i Języka Polskiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wiosenna sesja egzaminacyjna odbędzie się w dniach 7-8 marca 2020.

Licencję na organizację i przeprowadzanie egzaminów posiadają nieliczne instytucje edukacyjne i ośrodki  uniwersyteckie w Polsce. Działające przy WSIiZ Centrum Kultury i Języka Polskiego ma uprawnienia do organizowania ministerialnych egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz  A1, A2, B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży. Certyfikat wydawany jest przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. 

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym uznawanym przez właściwe Ministerstwa dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego określaną jako rozumienie współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie. Dokument umożliwia podjęcie studiów w uczelni wyższej, jest niezbędny w procesie nabywania polskiego obywatelstwa, a także jest coraz częściej wymagany w procesie starania się przez obcokrajowców o pracę, w tym także w wielu zawodach takich jak m.in. w służbie zdrowia czy też służbie cywilnej w Polsce.

Zagraniczni studenci WSIiZ

CKiJP w WSIiZ działa od 2016 roku. Jego celem jest pomoc obcokrajowcom nie tylko w zakresie nauczania języka polskiego i przeprowadzanie licencjonowanych i certyfikowanych egzaminów, lecz także propagowanie kultury polskiej. W ciągu minionych lat w organizowanych w WSIiZ kursach uczestniczyło wielu obcokrajowców, a ministerialne certyfikaty poświadczające znajomość języka angielskiego uzyskało dotychczas już kilkaset osób.

Najbliższa sesja egzaminacyjna z języka polskiego jako obcego odbędzie się 7 marca (sobota) i rozpocznie się o godz. 9.00 od części pisemnej w sali RA3 i potrwa z krótkimi przerwami do godz. 13.40, natomiast część ustna odbędzie się w godz.  14.14-19.15.