Influencer Marketing – czyli czy na Instagramie da się zarabiać? Dlaczego diety nie działają? Jak się dobrze ubezpieczyć? Jaką drogę musi pokonać paczka, aby trafić w ręce odbiorcy? – odpowiedzi na te pytania dostarczają nauczyciele akademiccy z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w ramach zajęć dla szkół ponadpodstawowych “Ciekawa lekcja”.

Projekt pt. “Ciekawa lekcja” skierowany jest przede wszystkim do maturzystów. Jednak zarówno uczniowie z klas drugich liceum oraz uczniowie klas trzecich technikum także mogą wziąć w nim udział. “Do tej pory zrealizowaliśmy 62 lekcje. W naszej ofercie znajduje się 18 tematów, w tym dwa tematy realizowane w języku angielskim. Dodatkowo, każdy nauczyciel może zaproponować temat lub zagadnienie spersonalizowane do zainteresowań uczniów. Udział w projekcie wzięły między innymi szkoły z: Rzeszowa, Mielca, Sanoka, Dynowa, Ustrzyk Dolnych, Jarosławia, Dębicy, Leżajska, Sędziszowa Małopolskiego, Stalowej Woli” – mówi Agata Węglarz, koordynatorka projektów “Ciekawa lekcja” i “Gra decyzyjna”.

W ramach “Ciekawej lekcji” nauczyciel może wybrać temat lekcji, który zostanie przeprowadzony online przez naszych dydaktyków. W każdej z lekcji powinna uczestniczyć jedna klasa (około 30 uczniów). Zajęcia trwają minimum 45 minut i odbywają się przez platformę Cisco Webex. 

Warto zauważyć, że tym roku w ofercie WSIiZ (oprócz “Ciekawej lekcji”) pojawiły się również warsztaty o nazwie “Gra decyzyjna”. Jest to jedna z najlepszych metod kształcenia problemowego, która pozwala uczestnikom tworzyć zjawiska, sytuacje i procesy identyczne z tymi, które na co dzień występują w firmach czy przedsiębiorstwach.

W ramach warsztatów oferowana jest możliwość wyboru pomiędzy dwiema grami decyzyjnymi:

  • Skuteczny negocjator – to komputerowa gra negocjacyjna online. Gra jest symulacją sytuacji, wymagających znalezienie kompromisu. Każdy gracz wciela się w rolę postaci w różnych sytuacjach negocjacyjnych. Gra kształci umiejętności miękkie takie jak: umiejętność komunikacji, umiejętność krytycznego myślenia czy umiejętność szukania nieszablonowych rozwiązań. Czas trwania: 2 godziny lekcyjne.
  • HR Manager – Rozgrywka toczy się wokół zarządzania kompetencjami pracowników w celu osiągania jak najlepszych wyników finansowych w firmie. Gra uczy jak gospodarować potencjałem pracowników, jak ten potencjał wyzwalać i rozwijać, aby z sukcesem realizować biznesowe przedsięwzięcia. Gra jest symulacją firmy, w której podobnie jak w życiu trzeba pozyskać pracowników, zainwestować w ich rozwój, motywować finansowo i pozafinansowo, a także jak trzeba zwalniać. Warsztaty kształcą umiejętności miękkie takie jak: umiejętność komunikacji, krytycznego myślenia, szukania nieszablonowych rozwiązań, pracy zespołowej czy umiejętność podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Czas trwania: 8 godzin lekcyjnych.

W czasie gry zespoły podlegają ocenie nie tylko według kryteriów powodzenia takich jak: plan, budżet, przychody, obrót, ale także tematów miękkich, jak: efektywność zarządzania zespołem, komunikacja wewnętrzna, autorytet lidera, poziom motywacji. Wynik końcowy gry zależy głównie od zaangażowania uczestników, co dodatkowo aktywuje u ludzi silny instynkt do gry i rywalizacji z innymi zespołami. Z warsztatów skorzystało do tej pory 212 uczniów z 6 szkół” – informuje Agata Węglarz.

Nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych mogą zgłaszać klasy zainteresowane udziałem w “Ciekawej lekcji” oraz “Grze decyzyjnej” do 30 czerwca 2021 r. Udział w projektach jest całkowicie bezpłatny.