Mgr Łukasz Bis, EMBA, wziął udział w konferencji branżowej InfoShare w Gdańsku, która odbyła się w dniach 24-25 maja br. Wydarzenie co roku przyciąga przedsiębiorców, specjalistów i pasjonatów z różnych dziedzin. Od prezentacji po panele dyskusyjne – konferencja oferuje nie tylko wartościowe treści, ale również wyjątkowa możliwość networkingowa.

Podczas konferencji InfoShare prezentacje są kluczowym elementem, gdzie eksperci i liderzy branży dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami. Są to prelekcje dotyczące najnowszych trendów, innowacji i strategii marketingowych, które mogą znacząco wpłynąć na rozwój naszych firm. Każda prezentacja to wiedza, którą możemy wdrożyć w praktyce i dostosować do naszych własnych potrzeb i celów biznesowych. Wydarzenie wypełnia również mocna część technologiczna – m.in. dyskusje na temat rozwoju AI czy kwestii związanych z infrastrukturą sieciową i jej obsługą.

Konferencje branżowe to nie tylko okazja do zdobycia nowej wiedzy i inspiracji, ale także doskonałe pole do nawiązywania kontaktów biznesowych. Program Konferencji był bogaty, bardzo bogaty.  Zawierał 7 scen, warsztaty oraz dużą strefa EXPO. Business Matching. To wszystko sprawia, że trzeba się do tego wydarzenia odpowiednio , strategicznie przygotować, ale też mocno skupić na tym, co chcemy osiągnąć – mówi mgr Łukasz Bis, EMBA, Dyrektor Centrum Innowacji i Wzornictwa Praktycznego WSIiZ, uczestnik konferencji InfoShare.

Podczas wydarzenia swoje prezentacje przedstawili m.in: 

Kamil Kozieł – „Same marketingowe starocie, których potrzebujesz (żadnego AI)”

W prezentacji Kamil Kozieł przedstawił interesujące psychologiczne sztuczki, które mimo swojej wieku nadal są skuteczne w marketingu. Zamiast skupiać się na generycznych predykcjach dotyczących sztucznej inteligencji, Kamil podzielił się zapomnianymi, ale wartościowymi strategiami.

Mick Griffin – „8 common growth mistakes on the way to your first 500 customers”

Mick Griffin przedstawił 8 błędów, których należy unikać podczas rozwoju firmy, szczególnie na etapie zdobywania pierwszych 500 klientów. Dzielił się swoimi doświadczeniami oraz powtarzanymi błędami, które zaobserwował, pracując z założycielami w tej kluczowej fazie wzrostu.

Paweł Sala – „Jak zaprojektować skuteczną komunikację”

Paweł Sala skoncentrował się na wykorzystaniu podejścia multikanałowego do budowania efektywnej komunikacji z odbiorcami. Przedstawił nowoczesne metody korzystania z danych zero-party oraz first-party w celu budowania lojalnych relacji z klientami za pomocą kanałów takich jak e-mail, SMS i push.

Magdalena Urbaniak – „Chyba się nie rozumiemy. Jak festiwal błędów zrobił mi najlepszy grunt do robienia marketingu”

Magdalena Urbaniak podzieliła się swoimi doświadczeniami dotyczącymi błędów, które napotkała podczas prowadzenia działań marketingowych. Opowiedziała, jak te błędy stały się lekcją i przyczyniły się do rozwoju skuteczniejszych strategii marketingowych.

Paweł Tkaczyk – „Biznesowa głowa, czyli co musisz poprzestawiać w głowie, żeby robić lepszy marketing”

Paweł Tkaczyk skupił się na zmianie myślenia z perspektywy etatowego pracownika na perspektywę przedsiębiorcy. Podzielił się wskazówkami dotyczącymi przekształcenia swojego sposobu myślenia w celu osiągnięcia lepszych rezultatów w dziedzinie marketingu.

Wojciech Mróz – „5 głównych mitów o impact investingu”

Wojciech Mróz omówił najważniejsze mity dotyczące inwestowania w impakt. Przedstawił wyniki działań polskiej sieci aniołów biznesu inwestujących w impakt oraz porównał polski rynek impact investingu do bardziej rozwiniętych rynków.

Anna Prończuk-Omiotek – „Jak wykorzystać AI, psychologię i ekonomię behawioralną do skutecznego wideo marketingu i sprzedaży”

Anna Prończuk-Omiotek przedstawiła strategie marketingowe oparte na wykorzystaniu sztucznej inteligencji, psychologii i ekonomii behawioralnej w kontekście wideo marketingu. Zwróciła uwagę na najnowsze trendy i praktyki, które pomogą zwiększyć skuteczność działań marketingowych i konwersji.

Krzysztof Szyszkiewicz – „Moc pricingu. Lekcje z analizy ponad 300 pricing page’y firm B2B!”

Krzysztof Szyszkiewicz przedstawił raport na temat pricingu w polskich firmach B2B. Podzielił się trendami, najlepszymi praktykami oraz najczęstszymi błędami w zakresie cenników. Pokazał, jak właściwe podejście do cenników może zwiększyć przychody firmy.

Kasia Leszczyńska-Bohdan – „Mental health and AI”

Kasia Leszczyńska-Bohdan zawsze traktuje o ciekawych sprawach. Tym razem odniosła się do kondycji psychicznej osób z branży IT (I okolicznych). Mówiła o tym jak to wygląda w badaniach, jaka jest świadomość, ale także czy może AI nam tutaj pomaga. Czy chatGPT może być remedium na wypalenie zawodowe?

Konferencja InfoShare to nie tylko miejsce, gdzie można wysłuchać wartościowych prezentacji. To także doskonała okazja do networkingu. W trakcie przerw pomiędzy sesjami, uczestnicy mają możliwość spotkania się, wymiany pomysłów i nawiązania nowych relacji biznesowych. Wśród uczestników konferencji można spotkać przedstawicieli firm różnych branż, inwestorów, startupowców oraz ekspertów z wielu dziedzin.

Możliwość porozmawiania z tak różnorodnymi profesjonalistami może przynieść wiele korzyści, takich jak wymiana doświadczeń, nawiązanie współpracy czy znalezienie potencjalnych partnerów biznesowych. Wartościowy networking na InfoShare nie ogranicza się tylko do przerw między sesjami. W trakcie wieczornych przyjęć i imprez branżowych, uczestnicy mają dodatkową szansę na nawiązanie kontaktów i rozmowy w bardziej swobodnej atmosferze. To właśnie podczas tych spotkań informacyjnych i nieformalnych dyskusji często rodzą się nowe pomysły, inicjatywy i projekty biznesowe. Dodatkowo organizatorzy bardzo dobrze organizują I animują matchmaking, w trakcie którego mamy do dyspozycji 20 minut czasu z dowolnie wybranym przez nas uczestnikiem konferencji – oczywiście jeśli okażemy się dla naszego rozmówcy ciekawą osobą – podsumowuje mgr Łukasz Bis, EMBA.