Jak wygląda biologiczna i molekularna budowa wirusa SARS-CoV-2? W jaki sposób, zgodnie z nowymi wytycznymi, należy leczyć Covid-19? Takie zagadnienia były poruszone w trakcie I Ogólnopolskiej Konferencji Kopernikańskiej “COVID-19 – wyzwania we współczesnej nauce”. Wzięły w niej udział dwie studentki z Koła Naukowego Biotechnologii Medycznej “HELISA”.

Ze względu na sytuację epidemiczną obrady konferencyjne odbyły się 14 i 15 maja 2021 roku w formie zdalnej. Przebieg I Ogólnopolskiej Konferencji Kopernikańskiej “COVID-19 – wyzwania we współczesnej nauce” został podzielony na cztery główne panele tematyczne (COVID-19 a społeczeństwo, COVID-19 a prawo, COVID-19 a zdrowie oraz COVID-19 a ekonomia) oraz panele wykładów eksperckich.

Podczas obrad konferencji poruszane były tematy, zarówno z nauk podstawowych (tj. biologiczna i molekularna budowa wirusa SARS-CoV-2), jak i o możliwym zastosowaniu praktycznym w życiu codziennym, tj. prawa pacjenta oraz zagadnienia związane z kodeksem pracy (np. skutkami utraty pracy, wskutek pandemii COVID-19). Formuła konferencji obejmowała wystąpienia ustne, po których następowała możliwość zadawania pytań oraz dyskusja na prezentowany aktualnie temat. Jak wspomina studentka Paulina Matuszewska: Połączenie trybu konferencyjnego z elementami dyskusji doskonale się sprawdziło. Po pierwsze jako rozwiązanie porządkujące kształt obrad. Po drugie, formuła spotkania miała niewątpliwy wymiar integracyjny – nie brakowało czasu na wymianę myśli. Dyskutanci mieli sposobność dopytania referentów o główne wątki wystąpień, a niekiedy starczało czasu nawet na podążanie za dygresjami i krążenie wokół podniesionych tematów. Został również poruszony temat szczepień. Mogliśmy usłyszeć opinie profesorów i ekspertów, co potrafiło pomóc  w wyklarowaniu własnego stanowiska odnoście szeroko komentowanych obecnie szczepień. Z kolei lic. Monika Szczepanik podkreśla, że: Szczególnie interesujące były wystąpienia dotyczące zagadnień medycznych tj. wpływie SARS-CoV-2 na homeostazę organizmu, leczenia COVID-19 w kontekście najnowszych wyników badań, czy skutecznej profilaktyki przez zakażeniem wirusem. Sama konferencja była bardzo dobrym sposobem na sprawdzenie swoich umiejętności prelegenckich oraz skonfrontowanie swoich spostrzeżeń dotyczących pandemii SARS-CoV-2 z doświadczonymi naukowcami z zakresu medycyny, immunologii czy wirusologii.

W trakcie konferencji studentki reprezentujące KN Biotechnologii Medycznej “HELISA”, działające przy Zakładzie Biotechnologii i Biologii Komórki WSIiZ, przedstawiły dwa tematy w formie wystąpień ustnych – „Metabolity jadalnych alg jako potencjalne źródło nowych, wspomagających substancji przeciwwirusowych”, zaprezentowany przez lic. Monikę Szczepanik oraz „Rola analogów adenozyny w leczeniu SARS-CoV-2” przedstawiony przez Paulinę Matuszewską w panelu poświęconym najnowszym doniesieniom wpływu COVID-19 na rozwój medycyny. Opiekę merytoryczną nad wystąpieniami sprawowali dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ oraz mgr inż. Bartosz Skóra.

Tematy zaprezentowane przez studentki KN HELISA cieszyły się sporą popularnością wśród obradujących, skutkując wieloma pytaniami dotyczącymi m.in. aktualnych badań nad Remdesivirem, znaczeniem analogów adenozyny w leczeniu, skutecznością wykorzystania polisacharydów otrzymanych z alg jadalnych w hamowaniu namnażania wirusa, czy przełomowością takiego podejścia jako metody innowacyjnej.

Organizatorem konferencji pt. “COVID-19 – wyzwania we współczesnej nauce” był Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.