Mimo obecności Rzeszowa w czerwonej strefie, studenci I roku WSIiZ mogą wziąć udział w przygotowanej dla nich Immatrykulacji. Zaplanowane są spotkania w małych grupach, z zachowaniem wzmożonego reżimu sanitarnego.

Immatrykulacja czyli uroczystość formalnego przyjęcia nowych studentów w poczet społeczności akademickiej to zawsze jeden z najprzyjemniejszych punktów każdego roku akademickiego. Tym razem jej przebieg ma charakter nietypowy, bo najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo studentów oraz pracowników Uczelni.

Tegoroczna Immatrykulacja odbywa się nie w formie jednorazowej uroczystości, ale jako szereg kilku niezależnych spotkań w mniejszych grupach. Immatrykulacje są realizowane stacjonarnie, oddzielnie dla każdego kierunku. Spotkania prowadzą Prodziekani i Opiekunowie kierunków, a na początku każdego z nich emitowany jest film z przywitaniem przez Władze i Dziekanów.

W czasie Immatrykulacji każdy uczestnik spotkania zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa maseczką, a osoby z przeciwwskazaniem do maseczki są zobowiązane do założenia przyłbicy. Szczegóły organizacyjne każdy z nowych studentów otrzymał w mailu, wraz z potwierdzeniem przyjęcia na studia. Zapraszamy do udziału w Immatrykulacji i zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem wszystkich spotkań.

Terminy spotkań – kierunki polskojęzyczne

Terminy spotkań – kierunki anglojęzyczne

Zobacz zdjęcia z pierwszego spotkania: