17 czerwca 2009 roku w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej odbędzie się I Spartakiada dla Osób Niepełnosprawnych.

Organizacja I SPARTAKIADY dla Osób Niepełnosprawnych przyniesie wiele korzyści:

  • poprawienie jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez aktywne formy rehabilitacj,
  • promocja Fizjoterapii i przybliżenie studentom problematyki osób niepełnosprawnych w ich środowiskach,
  • kształtowanie postaw etyczno-moralnych i wrażliwości społecznej na problemy osób potrzebujących pomocy,
  • rozpowszechnienie wśród studentów idei wolontariatu,
  • pomoc i wsparcie w zakresie tworzenia jakości życia dzieciom z rodzin biednych, potrzebujących wsparcia i pomocy przez: środowiska naukowe, organizacje pozarządowe, firmy i zakłady pracy.

To tylko niektóre korzyści, które wymienia Wojciech Dobrowolski, jeden z organizatorów. Zapewnia, że podczas tego wydarzenia każdy znajdzie coś dla siebie. Przygotowano ciekawy program kulturalno-rozrywkowy.

Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Fizjoterapii. Serdecznie zapraszamy!