Już niebawem poznamy wyniki badań kompetencji pracowników z siedmiu krajów europejskich. To ważne, ponieważ deficyty umiejętności miękkich stanowią istotny problem dla wielu przedsiębiorstw – wynika z przeprowadzonych do tej pory raportów. 

Problem szczególnie mocno jest widoczny w Polsce. Z analizy OECD zamieszczonej w opracowaniu Getting Skills Right: Future-Ready Adult Learning Systems (2019) wynika, że Polska znajduje się w piątce krajów z najwyższym odsetkiem osób dorosłych posiadających bardzo niskie kompetencje cyfrowe w obszarze rozwiązywania problemów (digital problem solving). W generalnym zestawieniu dotyczącym umiejętności i kompetencji miękkich w grupie wiekowej 25-64 Polska jest na 9. miejscu wśród 34 krajów Europy.

Powyższe wyniki zdają się znajdować potwierdzenie w pierwszej ankiecie wykonanej w ramach projektu ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability), realizowanego przez WSIiZ we współpracy z partnerami z 6 europejskich stolic. Najczęściej wymieniane w ankiecie deficyty wiedzy dotyczyły właśnie rozwiązywania złożonych problemów, krytycznego myślenia oraz współpracy i komunikacji. Wyniki badania ankietowego na temat umiejętności miękkich w Polsce oraz krajach partnerskich projektu ESSENCE już niebawem zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu.

Efekty ESSeNCE można śledzić na: stronie internetowej projektu, Facebooku oraz na YouTube.