Od października 2009 roku studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przybiorą nową formę. Na początek tylko na Informatyce. Ale Władze Uczelni, już przygotowują się do zrewolucjonizowania całego systemu kształcenia w WSIiZ. Teraz to studenci będą w dużej mierze decydować o tym, jakich przedmiotów będą się uczyć.

WSIiZ jako pierwsza uczelnia w Polsce południowo-wschodniej będzie zmieniać system kształcenia. Sprawi on, że absolwent uczelni będzie jeszcze lepiej wykształcony i lepiej przystosowany do zawodu.

Ponad 30% przedmiotów, uwzględniając swoje indywidualne predyspozycje, studenci kierunku Informatyka będą mogli wybierać sami. Pozwoli im to na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju.

Absolwenci, wyposażeni w konkretne umiejętności, zgodne z ich zainteresowaniami, będą lepiej radzić sobie na rynku pracy. Co więcej, studenci, kształcąc się na sprofilowanej przez siebie specjalności, będą mogli optymalnie rozwinąć swoje zdolności.WSIiZ, lider nowatorskich rozwiązań edukacyjnych w Polsce, przykłada dużą wagę do unowocześniania systemu kształcenia w Polsce. Z pewnością nowe rozwiązania, wdrażane właśnie w WSIiZ, spotkają się z przychylnością studentów. Od teraz będą mieć bowiem większy wpływ na profil swojego wykształcenia.

Specjalizacje do wyboru:
• programowanie – odrębna ścieżka kształcenia
• technologie internetowe
• grafika i animacja komputerowa
• informatyka medyczna
• teleinformatyka

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami nowego systemu kształcenia na kierunku Informatyka, a także do serwisu kandydaci.wsiz.edu.pl, przygotowanego specjalnie z myślą o kandydatach na studia.