Zajęcia w innowacyjnych laboratoriach zaawansowanych technologii teleinformatycznych i bezpłatne studia to tylko niektóre z atutów kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Co jeszcze proponuje uczelnia przyszłym studentom? Można się tego było dowiedzieć podczas Dnia Kariery z kierunkiem Informatyka.

WSIiZ znana jest z wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych. Jako pierwsza wprowadziła elektroniczne legitymacje i e-indeksy. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia, uczelnia otworzyła Centrum Edukacji Międzynarodowej, w którym znajduje się 17 nowoczesnych laboratoriów wysokich technologii teleinformatycznych, w tym np. laboratorium grafiki 3D, automatyki i robotyki oraz jaskinia 3D. Ogółem uczelnia ma 67 nowoczesnych laboratoriów, w których studenci kształcą umiejętności praktyczne, bardzo cenione przez przyszłych pracodawców.

Uczelnia przygotowała dla uczestników Dnia Kariery z Kierunkiem Informatyka prezentację specjalistycznych laboratoriów oraz oferty edukacyjnej WSIiZ. Przedstawiła też możliwości kształcenia na kierunku zamawianym. Dla uczestników zorganizowane zostały także spotkania z przedstawicielami branży IT. W programie znalazły się m.in. wykłady:

  • „Scrum w projektach rozproszonych”. Wykład poprowadził Andrzej Gaweł z PGS Software S.A.,
  • „Zastosowania Oracle WebLogic Server 11g w aplikacjach biznesowych”. Zajęcia poprowadził Damian Pelinko z Softwre Mind S.A.,
  • „Korporacja globalna – kariera globalna”. Temat przedstawiła Barbara Czarnecka z Oracle Polska.

Dodatkową atrakcją była prezentacja robotów, które są na wyposażeniu Laboratorium Automatyki i Robotyki oraz możliwość skorzystania z profesjonalnego symulatora jazdy.

Bezpłatne studia

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia studiują Informatykę bezpłatnie. WSIiZ wygrała konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki temu studia stacjonarne na Informatyce są realizowane w ramach „kierunków zamawianych”. 50 proc. studentów z najwyższą średnią otrzymuje 5 000 zł stypendium rocznie na pokrycie czesnego. Druga połowa dostaje stypendium na czesne finansowane przez uczelnię. Stypendium można łączyć z innymi, np. socjalnym, ministra i sportowym. Na studiach drugiego stopnia stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie otrzymuje połowa studentów z najwyższą średnią.

W roku akademickim 2012/2013 WSIiZ uruchamia kierunek Informatyka (studia inżynierskie I stopnia) i (studia magisterskie II stopnia) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na studiach stacjonarnych I stopnia realizowana będzie też odrębna ścieżka kształcenia – programowanie. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studenci mogą wybrać jedną z pięciu specjalności: Teleinformatyka, Programowanie, Technologie mobilne, Technologie internetowe, Grafika i animacja komputerowa. Dla studentów II stopnia przewidziane są interesujące specjalności: Bezpieczeństwo i eksploracja danych elektronicznych, Inżynieria komputerowa i multimedialna, Systemy informatyczne w zarządzaniu, Technologie wytwarzania oprogramowania, Information technology (w języku angielskim).