W ramach kolejnej odsłony cyklu „Wielkie pytania w nauce i kulturze”, inspirujący wykład pt. „Terroryzm i piękno – między historią a literaturą” wygłosił prof. Stefan Chwin, jeden z największych znawców literatury, eseista, wybitny krytyk literacki, pisarz, którego książki przetłumaczono na 20 języków, człowiek o szerokich horyzontach i niezwykła osobowość. Profesor zachwycił zgromadzoną publiczność oryginalną tematyką wykładu oraz bogactwem i pięknem języka polskiego.

Spotkania z wybitnymi przedstawicielami nauki i kultury realizowane w ramach współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym”, od początku cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Rzeszowa i Polski południowo-wschodniej. Nie inaczej było i tym razem – duża scena Teatru im. Wandy Siemaszkowej pękała w szwach. Wśród osób zgromadzonych na widowni byli włodarze miasta i regionu, przedstawiciele rzeszowskich uczelni oraz świata biznesu, młodzież i mieszkańcy Podkarpacia, a także żona znakomitego prelegenta Pani Krystyna Chwin.

Wydarzenie uroczyście otworzył dr Wergiliusz Gołąbek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie – Gościmy dziś wspaniałego pisarza, krytyka literackiego, eseistę, autora wielu książek, profesora Uniwersytetu Gdańskiego, Pana Profesora Stefa Chwina.

Terroryzm i piękno, trudno o bardziej odległe pojęcia. Dzisiaj ta rażąco sprzeczność wydaje się oczywista, to jednak związki są splątane i pokręcone, szczególnie gdy staniemy przed pytaniem podstawowym: jaka była i jaka jest postawa polskiej kultury wobec terroryzmu dawniej i dzisiaj? – rozpoczął swój wykład prof. Stefan Chwin.

W pierwszej części wykładu Profesor zaznaczył, że część historyków uważa, iż początki polskiego terroryzmu sięgają szlachcica Michała Piekarskiego, który 15 listopada 1620 roku, dokonał zamachu na króla Polski Zygmunta III Wazę przed Katedrą św. Jana w Warszawie. Jednak wątpliwości budzi czy ten czyn można uznać za terroryzm, ponieważ Piekarski inspirowany był względami czysto osobistymi, chciał się zemścić za utratę praw do zarządzania własnym majątkiem. Motywy prawdziwego terroryzmu, jak podkreślał Profesor są zawsze ponad-osobiste. – Prawdziwy terrorysta zabija zawsze dla jakiejś sprawy ogólniejszej, która wykracza poza jego osobiste urazy.

Profesor w swoim wykładzie skupił się na tak rozumianej formie terroryzmu, która wiąże się z „użyciem przemocy, bądź groźby użycia przemocy o jawnej, maksymalnie nagłośnionej motywacji, która poprzez uderzenie w cel pośredni, chce wymusić zmianę polityczną na jakiejś instytucji lub zbiorowości, jakiejś ogólnie ważnej sprawy”.

W swojej prelekcji Profesor przedstawił w sposób niezwykle interesujący różne zabarwienia terroryzmu, w tym jego piękną stronę związaną przykładowo ze zrywem patriotycznym wobec zaborców. Przedstawiona tematyka łączyła wątki historyczne z polską literaturą m.in. dziełami Adama Mickiewicza czy Juliusza Słowackiego, od przełomu wieków XVIII i XIX – gdy pod naciskiem Rosji i Prus rozpadała się I Rzeczpospolita – kończąc na czasach współczesnych.

Druga część spotkania miała formę interaktywną. Pytania mogła zadawać publiczność. Dyskusję moderował Wojciech Bonowicz – poeta, redaktor i felietonista „Tygodnika Powszechnego”.

Podczas wydarzenia wiele osób skorzystało z możliwości nabycia publikacji Profesora Stefana Chwina. Po wykładzie nie zabrakło chętnych do zdobycia autografów i dedykacji Mistrza.

Trzecie spotkanie, i tym samym wieńczące tegoroczny cykl wykładów „Wielkie pytania w nauce i kulturze” z udziałem Pani Anny Dymnej oraz Wojciecha Bonowicza pt. „Sztuka życia”, odbędzie się 16 kwietnia br. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

Cykl wykładów pt. „Wielkie pytania w nauce i kulturze” ma na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych oraz przyrodniczych. Obok patronatu „Tygodnika Powszechnego”, patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Partnerem strategicznym cyklu jest Urząd Miasta Rzeszowa. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Fundacją Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie oraz wydawnictwem Copernicus Center Press.


Zobacz galerię z wydarzenia

Zobacz film z wydarzenia