Dr Konrad Szocik jako jedna z 135 osób otrzymał stypendium w ramach programu im. Mieczysława Bekkera, realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Program im. Mieczysława Bekkera umożliwia dr Konradowi Szocikowi roczny wyjazd naukowy do jednego z 26 krajów, w których zlokalizowane są najlepsze uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze na świecie. 

Kiedy dowiedziałem się o przyznaniu stypendium na Uniwersytecie Yale w USA, w Yale’s Interdisciplinary Center for Bioethics, nie bardzo mogłem w to uwierzyć. Otrzymanie stypendium na pobyt zagraniczny, to zazwyczaj trudne wyzwanie, a konkurencja jest ogromna (np. w obecnej edycji stypendia uzyskało 135 osób ze wszystkich dyscyplin w całej Polsce, na około 450 złożonych wniosków)” – mówi dr Konrad Szocik, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych WSIiZ.

W trakcie pobytu trwającego od września 2021 r. do września 2022 r. dr Konrad Szocik będzie rozwijał międzynarodową współpracę z zagranicznymi naukowcami oraz realizował projekt naukowy pt.”Genetyka, etyka i kolonizacja kosmosu. Zagadnienia bioetyczne w przyszłych załogowych misjach kosmicznych”.

Jest to temat łączący filozofię, bioetykę i badania nad przyszłością. Zamierzam opublikować szereg artykułów poruszających wybrane zagadnienia związane z bioetyką misji kosmicznych i modyfikowaniem genetycznym, ale  planuję także zgłębiać nowe tematy z zakresu bioetyki, technologii i przyszłości ludzkości. Spodziewam się, że staż naukowy na Yale umożliwi mi jeszcze większy progres w mojej „produkcji” publikacyjnej i zamieszczenie artykułów w tych czasopismach, które jak na razie pozostają poza moim zasięgiem” – informuje dr Konrad Szocik.