Dr Katarzyna Gaweł-Bęben, Dyrektor Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek WSIiZ, będzie pełniła funkcję redaktora gościnnego (Guest Editor) w specjalnym wydaniu czasopisma „Molecules” pt. „Plant Metabolites: Accumulation, Profiling and Bioactivity” (nauki medyczne, IF 4,411, 100 pkt MEiN).

Funkcję Redaktora Gościnnego wspólnie z dr Gaweł –Bęben będą pełniły także dwie inne naukowczynie z Polski: prof. Agnieszka Szopa z Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej Collegium Medicum UJ oraz prof. Wirginia Kukuła-Koch z Katedry Farmakognozji UM w Lublinie. Tematyka wydania specjalnego czasopisma „Molecules” obejmuje m. in. takie zagadnienia jak:
– Charakterystyka fitochemiczna mniej i bardziej znanych gatunków roślin;
– Izolacja i identyfikacja związków naturalnych;
– Nowatorskie aktywności biologiczne metabolitów roślinnych;
– Efektywne warunki ekstrakcji związków pochodzenia naturalnego;
– Bioaktywność ekstraktów roślinnych;
– Badania z zakresu biotechnologii roślin;
– Analiza jakościowa i ilościowa profilu fitochemicznego kultur roślinnych in vitro;
– Wpływ różnych warunków na profile fitochemiczne roślin i kultur in vitro;
– Rośliny jako składniki kosmetyków i suplementów diety.

Artykuły do najbliższego wydania Molecules można nadsyłać do 15 grudnia 2022 roku.