Dr inż. Teresa Mroczek oraz dr Zofia Matusiewicz wzięły udział w 27. międzynarodowej konferencji pt. „International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems”. Wydarzenie odbyło się w dniach 06.09. – 8.09. br. w Atenach. 

Konferencja „International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems” obejmuje szerokie spektrum tematów związanych z inteligentnymi systemami. Najważniejsze z nich to: systemy informacyjne, interaktywna wielowymiarowa analiza danych, inteligentne systemy internetowe, diagnostyka usterek, robotyka, systemy medyczne i diagnostyczne, monitorowanie i przewidywanie rynków finansowych i giełdowych, przetwarzanie i synteza mowy, przetwarzanie języka naturalnego.

Dr inż. Teresa Mroczek zaprezentowała referat pt. „Complexity of Rule Sets Mined from Incomplete Data Using Probabilistic Approximations Based on Characteristic Sets”. Prelegentka przedstawiła najnowsze podejścia z dziedziny zbiorów przybliżonych stosowane w eksploracji danych niekompletnych. Najczęstszymi powodami niekompletnością są utracone wartości oraz wartości uznane za nieistotne, dlatego badania skupiły się wokół tych dwóch rodzajów interpretacji. Zaprezentowała dwa nowe przybliżenia probabilistyczne oparte na zbiorach charakterystycznych oraz maksymalnych blokach spójnych. Poruszyła problem złożoności zestawów reguł indukowanych z niekompletnych danych przy przybliżeń probabilistycznych. Wykazała, że istnieją istotne różnice między analizowanymi podejściami, jednak różnica pomiędzy zastosowanymi przybliżeniami probabilistycznymi nie jest znacząca. Statystycznie znacząca jest różnica pomiędzy interpretacjami brakujących wartości atrybutów. 

Dr Zofia Matusiewicz przedstawiła referat pt. „Methods for solving balanced fuzzy systems of equations”. Referat związany jest z tematem rozmytych zbalansowanych układów równań.
Relacyjne układy równań mają zastosowanie między innymi do badania relacji zachodzących pomiędzy danymi wejściowymi, a wyjściowymi. Szereg interesujących badań zostało przeprowadzonych dla układów typu max-*. Jednakże nowe podejście do układów równań z operatorami z przedziału [-1, 1] wymaga na nowo eksploracji i ustalenia metod rozwiązywania tychże układów równań – mówi Prelegentka. Na konferencji dr Matusiewicz przedstawiła jedną z metod rozwiązywania takich układów równań. Zastosowanie tego podejścia umożliwi stworzenie współbieżnej aplikacji komputerowej do rozwiązywania układów typu MAX-MIN.