Referat “Enhancing the Demand for Labour survey by including skills from online job advertisements using model-assisted calibration” dotyczył uzupełnienia badania, które w Polsce prowadzi GUS pn. “Popyt na pracę”, a które w całej Unii Europejskiej nosi nazwę „Job Vacancy Survey”.

Referat powstał na podstawie artykułu napisanego wspólnie z dr. Maciejem Beręsewiczem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dwaj naukowcy zaproponowali uwzględnienie w badaniu umiejętności (kompetencji), pochodzących z internetowych ofert pracy. Ich głównym celem było oszacowanie zapotrzebowania na umiejętności, a więc takiej kategorii, której brakuje w badaniu „Popyt na pracę”.

Dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ, wyjaśnia: „Aby to osiągnąć, zaproponowaliśmy podejście do łączenia danych złożone z tradycyjnej kalibracji oraz metody LASSO. Przyczyniło się to do zmniejszenia błędu reprezentacji, który występuje w danych z Internetu. W obliczu braku dostępu do danych jednostkowych z badania Popytu na pracę, wykorzystaliśmy dane zagregowane i zaproponowaliśmy podejście bootstrapowe, uwzględniające niepewność sum dla populacji publikowanych przez GUS. Pokazaliśmy, że estymator kalibracyjny wsparty metodą LASSO przewyższa tradycyjną kalibrację pod względem błędów standardowych i ogranicza błąd reprezentacji obserwowany w internetowych ogłoszeniach o pracy. Nasze wyniki pokazują, że dane online znacznie zawyżają oszacowania umiejętności interpersonalnych, menedżerskich i samoorganizacyjnych, a jednocześnie zaniżają oszacowania wielkości zapotrzebowania na umiejętności techniczne i fizyczne. Wynika to głównie z niedostatecznej reprezentacji w danych Internetowych zawodów zaliczanych do kategorii Robotników przemysłowych i rzemieślników oraz Operatorów i monterów maszyn i urządzeń”.

EALE SOLE AASLE World Conference to doroczna konferencja największych stowarzyszeń naukowców rynku pracy z Europy (EALE), Stanów Zjednoczonych (SOLE) oraz Azji i Australii (AASLE). To największa konferencja o tej tematyce, grupująca specjalistów ds. rynku pracy z całego świata. Tegoroczna edycja miała się odbyć w Berlinie w Humboldt University, ale ostatecznie została zrealizowana online w dniach 25-27.06.2020 roku.