Wydawane przez pracowników WSIiZ czasopismo naukowe Financial Internet Quarterly (FIQ) zostało przyjęte do bazy ERIH PLUS – European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences. Bazę tę tworzy Norwegian Center Research Data, ERIH PLUS obejmuje obecnie ponad 7000 tytułów czasopism naukowych.

Kwartalnik naukowy FIQ jest indeksowany przez międzynarodowe repozytoria czasopism naukowych (m.in. DOAJ, EBSCO, EconBiz, EconLit, RePEc, IndexCopernicus), wydawca FIQ współpracuje także ze Sciendo (właściciel de Gruyter), co w połączeniu z przynależnością do ERIH PLUS przyczynia się do osiągania coraz większych zasięgów wyszukiwania oraz wzrostu  cytowalności artykułów publikowanych na łamach FIQ. 

Financial Internet Quarterly to czasopismo naukowe wydawane co kwartał w formie elektronicznej od 2005 roku przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Głównym celem prezentowanych w nim publikacji jest upowszechnianie zagadnień z zakresu finansów, szczególnie nowych aspektów w tej dziedzinie, z uwzględnieniem finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, ubezpieczeń, bankowości, rachunkowości, rynków kapitałowych oraz aspektów prawnych zarządzania finansowego. Współpracujący z FIQ redaktorzy oraz recenzenci to międzynarodowe grono specjalistów w dziedzinie ekonomii i finansów.  Teksty przyjmowane są w trybie ciągłym, wszelkie niezbędne informacje, w tym wytyczne redaktorskie, jak również aktualny numer i wydana archiwalne znajdują się TUTAJ.

Redakcja Financial Internet Quarterly prowadzi obecnie aktywne działania zwiększające rozpoznawalność czasopisma z wykorzystaniem instrumentów marketingu naukowego online. Członkowie redakcji zachęcają do obserwowania profilu FIQ na LinkedIn (@finquarterly) oraz projektu dedykowanego wymianie opinii na profilu ResearchGate, a także do udziału w dyskusjach wokół tematów z ostatnio publikowanych numerów FIQ.

FIQ