Dr Agata Gemzik-Salwach, dr Joanna Podgórska i dr Kateryna Lysenko-Ryba w okresie 17-20 października 2023 wzięły udział w stażu dydaktycznym w Uniwersytecie w Kordobie (Hiszpania) w ramach programu Erasmus+. Główne założenia stażu polegały na wymianie doświadczeń związanych z organizacją dydaktyki na obu uczelniach.

Przedstawicielki WSIZ rozmawiały na temat kształcenia i organizacji roku akademickiego, wyzwań z którymi mierzą się obecnie uczelnie, wprowadzenia do oferty studiów w języku angielskim oraz nawiązania współpracy naukowej. Celem wyjazdu było:
– zdobycie nowego doświadczenia dydaktycznego na uczelni zagranicznej,
– podniesienie kompetencji językowych,
– wymiana wiedzy oraz doświadczenia w zakresie nauczania z członkami zespołu University of Cordoba,
– poznanie nowych technik nauczania studentów,
– popularyzacja WSIiZ na poziomie międzynarodowym wśród studentów i pracowników uczelni przyjmującej,
– nawiązanie nowych kontaktów z zagranicznymi naukowcami.

Wykładowczynie WSIiZ